• Το κάστρο στον Κάλαμο
  Ο Κάλαμος είναι το μεγαλύτερο από μια συστάδα μικρών νησιών που βρίσκονται στην περιοχή της Λευκάδας.
 • Αρχαιολογικοί χώροι στο Δήμο Απολλωνίων
  Στην κοιλάδα της Βασιλικής, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως διάσπαρτα λείψανα από οικοδομικά οικήματα...
 • Αρχαιολογικοί Χώροι στο Δήμο Ελλομένου
  Στην πεδιάδα του Νυδριού, η περιοχή που εκτείνεται ως  τη θέσης Μαγεμένος του χωριού Νικιάνα έχει ανακηρυχτεί σε αρχαιολογικό χώρο...
 • Νήρικος
  Στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού , έξω από την πόλη της Λευκάδας χαρτογραφήθηκε και οριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός...

Scroll to top